Administratorska prijava
Odjava
Izrada baze

Caffe bar Asterix

OIB: 48270909435 , Trg Bana Lackovića 1. 48260 Križevci
Noćne cijene

CJENIKDnevni


U cijene je uključen PDV.
Osobama mlađima od 18 godina zabranjeno je usluživati alkoholna pića.
Knjiga žalbi nalazi se na šanku.